Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2019-2020


Putna, județul Suceava

Școala Gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul”

La Școala Gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul” din localitatea Putna, elevii sunt pe primul loc. În școală, cei mici învață să comunice, să fie responsabili, toleranți, creativi, pregătindu-se pentru viață într-un mediu sănătos.

Școala Gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul”

FOTO: Școala Gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul” Putna


Profesorii de aici sunt interesați de calitatea actului educativ și sunt familiarizați cu folosirea mijloacelor moderne de predare. Sunt convinși că implementarea proiectului Digitaliada în școala Putna va trezi un mare interes din partea elevilor și le va ușura misiunea la clasă.

Despre localitate

Putna este o comună în județul Suceava, Bucovina, formată din satele Gura Putnei și Putna (reședința). Aici se află Mănăstirea Putna, construită de Ștefan cel Mare între 1466-1469, în amintirea victoriei sale împotriva turcilor de la Chilia, din 1465. Spre deosebire de alte meleaguri moldovene, menționate documentar cu mult înaintea construirii unor biserici și mănăstiri pe cuprinsul lor, Putna nu este menționată în nici un document anterior fondării mănăstirii cu același nume, respectiv, anului 1466.


Despre școală

Cu o istorie care începe la mijlocul secolului al XVIII-lea, Școala din Putna își desfășoară activitatea în mai multe locații din satele Putna și Gura Putnei. De-a lungul anilor, elevii din Putna s-au remarcat prin participări cu rezultate deosebite la nivel național la concursurile și olimpiadele școlare de la disciplinele biologie, religie și educație fizică.

Prin grija profesorilor, în școală există și un Centru de Informare, care este folosit în realizarea lecțiilor, atât de ciclul gimnazial, cât și de cel primar. Învățătorii și profesorii de diferite discipline folosesc laptopul și tabla inteligentă pentru predarea conținuturilor propuse. Odată cu începerea noului an școlar, la Școala Gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul” din Putna vor ajunge 24 de tablete cu aplicații de matematică și T.I.C.

Directorul școlii este un om care iubește provocările și știe să le facă față. „Consider că școala noastră, prin personalul calificat, prin dotarea existentă și prin entuziasmul elevilor merită să facă parte din familia Digitaliada. Ne-am dorit foarte mult să fim în această familie și am depus toate eforturile pentru a îndeplini criteriile de calificare. Le mulțumesc colegilor profesori pentru ajutor și încredere”, afirmă domnul director Ciprian Florentin Crețan.

Școala Gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul", în imagini


Povestea Digitaliada

Colectivul de profesori de la Putna s-a documentat temeinic despre acest proiect. Prima sursă de informare a fost chiar o școală Digitaliada, respectiv Școala Gimnazială din Gălănești. „Deși cunoșteam ce presupune Digitaliada de acum doi ani, abia anul acesta am putut îndeplini toate condițiile pentru că avem, în sfârșit, profesor titular la matematică. Ne-am dorit foarte tare sa facem parte din acest proiect pentru că am văzut beneficiile pe care le-a adus la școala din Gălănești”, afirmă directorul școlii Putna.

Profesorii de matematică și T.I.C

Astăzi, Școala Gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul" din localitatea Putna este parte din proiectul Digitaliada pentru că profesorii de aici au demonstrat că pot face lecții moderne, interactive, cu o dotare tehnică minimală. Profitând de bucuria pe care elevii o au atunci când intră în contact cu device-urile digitale, profesorii de la Putna le-au recomandat elevilor să folosească aplicațiile de pe site-ul Digitaliada. „Am fost foarte bucuros să văd entuziasmul în ochii elevilor. Au reușit să își pregătească singuri proiectele, au reușit să treacă fără dificultăți peste testul de la operații cu numere întregi sau fracții, utilizând aplicațiile destinate acestor capitole de pe site”, spune domnul Viorel Cârdei, profesor de T.I.C.

Din observațiile făcute și din discuțiile pe care profesoara de matematică Anișoara Juravle le-a avut cu elevii, aceasta a constatat că o soluție bună în accesibilizarea matematicii o poate reprezenta utilizarea metodelor digitale. Acestea sunt apreciate de elevi. „Elevii nu pot fi schimbați, ei s-au născut și trăiesc în societatea digitală. Noi, profesorii, trebuie să valorificăm multitudinea de alternative oferite de TIC și să ne adaptăm metodele de instruire și educare la interesul manifestat fără rezerve de elevi. Ca educatori, nu putem fi împotriva utilizării instrumentelor TIC în procesul de predare-învățare, nu putem să ignorăm sau să refuzăm beneficiile multiple aduse educației”, afirmă doamna profesoară Juravle.
Date de contact

Școala Gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul" Putna, județul Suceava
E-mail: scoala.putna[at]yahoo.com
Telefon: +40230414153
Director: Ciprian Florentin Crețan

***

Școala Gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul” din localitatea Putna, județul Suceava, este una din cele 10 școli selectate în ediția a IV-a Digitaliada.