Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2018-2019


Teregova, județul Caraș-Severin

Liceul Tehnologic „Sfântul Dimitrie”

Modern în ceea ce privește viziunea managerială, liceul din Teregova își propune să devină un nume în branșa lui.

Liceul Tehnologic „Sfântul Dimitrie”

FOTO: Liceul Tehnologic „Sfântul Dimitrie” Teregova, Caraș-Severin


„Competiție, calitate, eficiență!” este deviza școlii care se orientează spre domenii de formare profesională aliniate direcțiilor de dezvoltare ale comunei.

Despre localitate

Așezată la dreapta cursului superior al Timișului, în partea centrală a culoarului Timiș-Cerna, străjuită la Vest de culmile domoale ale Semenicului, iar la Est și Nord-Est de masivele Godeanu și Țarcu, localitatea Teregova ocupă o suprafață de 28.124 ha. Cu un potențial turistic variat, evidențiat de frumusețea reliefului, climei și a vegetației, Teregova poate fi o destinație turistică pe tot parcursul anului, la nivel județean și național.  

Construcția barajului de la Poiana Ruscă, natura nealterată, bine conservată, obiceiurile și tradițiile locale, monumentele naturale și arhitecturale fac din perimetrul localității o zonă atractivă, înscrisă în circuitul turistic european.  

Spiritualitatea rurală este plină de originalitate în comuna Teregova și se observă armonia în interferența dintre cultura populară națională cu cea a minorităților naționale.

Printre obiectivele turistice importante amintim: barajul de acumulare Poiana Ruscă-Teregova, castrul roman, lacul Trei Ape, biserica ortodoxă - monument istoric, muzeul etno-istoric AD Pannonius.  

Despre școală 

Liceul Tehnologic „Sfântul Dimitrie” Teregova oferă fiecărui elev, indiferent de valențele sale individuale, posibilitatea de a atinge performanța, datorită serviciilor educaționale de înaltă ținută, bazate pe dăruirea și profesionalismul cadrelor didactice. 

Pentru cei peste 700 de copii, tineri și adulți participanți la procesul de învățământ care provin din comuna Teregova, dar și din localitățile învecinate, școala încearcă să ofere oportunități diverse de participare la educație, urmărind finalizarea învățământului obligatoriu și pregătirea profesională în vederea obținerii unui loc de muncă. Astfel, datorită poziției geografice și potențialului turistic al arealului Timiș-Cerna, școala pregătește forță de muncă pentru profilul servicii, domeniul turism și alimentație. Având în vedere că este singura școala din zonă care asigură o instruire de specialitate de nivel  IV și V (în urma absolvirii școlii postliceale), în acest domeniu, Liceul Tehnologic „Sfântul Dimitrie” Teregova recrutează elevi din întreaga regiune.

În timp, evoluția școlii a avut un caracter ascendent și cuprinde, în prezent, nivelurile: preșcolar, primar, gimnazial și liceal (zi și seral) - cu calificarea profesională de tehnician în industria hotelieră, învățământ postliceal - cu specializarea asistent de gestiune în unitățile de cazare și alimentație, prin programul „A doua șansă”.

Pulsul viabilității unei instituții școlare, ignorat în majoritatea situațiilor, poate fi luat cercetând starea de spirit caracteristică celor care lucrează acolo. Creșterea interesului cadrelor didactice pentru organizarea activităților educative a condus, implicit, la creșterea calității actului didactic, cât și a unor activității educative: programe Erasmus+, programe artistice, simpozioane internaționale, concursuri școlare și olimpiade la care s-au obținut premii și alte performanțe școlare.

Marea majoritate a elevilor înscriși la liceul din Teregova provine din medii defavorizate, din familii fără venituri, cu venituri reduse sau cu salarii minime pe economie, familii cu părinți plecați la muncă în strainătate; există și elevi orfani de ambii părinți.

În ultimii ani, localitatea se confruntă cu o ușoară depopulare cauzată de exodul tinerilor, care tind să locuiască în zonele urbane, unde există mai multe oportunități de realizare profesională sau care migrează spre țările dezvoltate din vestul Europei.

Școala se bucură de sprijinul autorităților locale în toate demersurile de sporire a creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, într-o comunitate rurală numeroasă și într-un context european caracterizat prin diversitate lingvistică și culturală.

În anul școlar 2018-2019, grație proiectului Digitaliada, cei 87 de elevi de gimnaziu ai liceului Teregova vor beneficia de un laborator digital echipat cu 28 de tablete, un videoproiector cu ecran de proiecție și un laptop performant.  

Liceul Tehnologic „Sfântul Dimitrie” în imagini

Povestea Digitaliada

Digitaliada acoperă o nevoie a școlii, pe care cadrele didactice au încercat în repetate rânduri să o rezolve, spune Maria Damian, directorul liceului Teregova. Este vorba de dotarea școlii cu resurse digitale:

„(...) Corpul profesoral căuta soluții la cele mai arzătoare probleme: îmbunătățirea rezultatelor la matematică, la simulările și examenele propriu-zise sau la evaluările curente, pe parcursul anului școlar. Însă, cum profesia de dascăl trece de orizontul celor opt ore petrecute la locul de muncă, am descoperit pe internet rezultatele benefice ale concursului Digitaliada desfășurat în școli în anii 2016 și 2017.

În luna aprilie 2018, după ce s-a dat startul pentru ediția a III-a, am ales echipa pentru proiect și am visat, firește, la un laborator de informatică dotat cu tablete pentru fiecare elev, cu softuri performante, poate chiar și un computer performant.

Am visat și la rezultate mai bune la matematică, la examenul de evaluare națională, în următoarea sesiune (...) Acum, visul continuă deoarece profesorii și elevii vor putea planifica proiecte culturale în cadrul lecțiilor interactive.

Înainte de orice, obiectivul educațional principal al acestui proiect este punerea împreună a copiiilor și adolescenților și valorificarea muncii în echipă. Aceasta ar fi o acțiune firească pentru cetățenii Europei anilor 2020. Astfel, cu ajutorul laboratorului de informatică, elevii noștri vor avea șansa să fie mai aproape de alți copii de vârstă similară, din alte regiuni sau chiar state, culturi și sisteme de învățământ.”

Împletirea digitalului cu metodele tradiționale de predare ar trebui să se producă organic, indiferent de disciplina de învățământ, crede directorul Liceului Tehnologic „Sfântul Dimitrie”: „Simplul fapt de a-l pune pe elev să reflecteze și să își pună întrebarea «cum să fac?» atunci când are de rezolvat o sarcină, poate determina o restructurare a cunoștințelor și o reevaluare a posibilităților. Elevii trebuie solicitați cât mai mult în activități de auto-observare și auto-evaluare a demersului lor intelectual, de auto-monitorizare a progresului și performanței, a eficienței strategiilor. Sigur că acest lucru nu îl mai poate face profesorul doar cu creta și tabla, deoarece atât profesorii, cât și elevii au nevoie de validări imediate, de certitudini în sala de clasă (...) Utilizarea calculatorului în procesul de educație are marele avantaj de a facilita trecerea elevilor de la acumularea pasivă de informații, la învățarea prin descoperire. Ei învață să învețe, dezvoltându-și în acest mod abilitățile și strategiile cognitive pe care le vor folosi și adapta în diverse alte situații. Acest fapt oferă flexibilitate procesului de învățare și determină elevii să se implice în procesul educațional. Calculatorul poate fi utilizat pentru îndrumare și orientare, poate fi utilizat cu succes în școală, prin jocuri și simulări – programe de autoevaluare, teste psihometrice, redactarea CV-urilor, scrisorilor de prezentare sau de motivație, programe de ajutor în luarea deciziilor sau programe de căutare a informațiilor etc.”, spune Maria Damian, directorul Liceului Tehnologic „Sfântul Dimitrie” Teregova, județul Caraș-Severin.

Profesorii de mate și TIC

Ilie Damian este profesor de matematică de peste 30 de ani. Este licențiat în matematică la Universitatea de Vest din Timișoara și, începând cu 2005, deține gradul didactic I.

Se consideră un profesor deschis spre nou, receptiv la schimbare, sensibil la nevoile elevilor și conștient de faptul că „generația de azi nu are răbdare să folosească exercițiul ca mijloc de înțelegere și fixare a unor algoritmi”:

„Munca profesorilor de matematică nu este suficientă dacă nu trezim entuziasmul și bucuria elevilor atunci când vorbim de algebră sau geometrie. Avem convingerea că prin intermediul acestor tablete, a soft-urilor educaționale, a participării la formarea profesională vom fi mai buni, vom atrage mai mulți elevi de gimnaziu spre studiul cu plăcere al matematicii care, cu regret spun, a devenit un bau-bau al sistemului de învățământ pentru părinți și elevi.

Am sentimentul că această șansă, o clasă echipată cu tablete și lecții interactive, va ridica rezultatele de la examenele naționale din gimnaziu, dar mai ales va fi mai ușor pentru noi, profesorii de matematică, să predăm mai aproape de interesul și universul acestei generații de elevi”, este de părere profesorul Ilie Damian.

Cu o experiență didactică de 30 de ani, la catedra de matematică, profesorul Sorin Ciucă crede cu tărie că proiectul Digitaliada va face orele de matematică mai atractive și îi va ajuta pe elevi să descopere valoarea educativă a instrumentelor digitale. 

Profesorul de TIC de la Liceul Tehnologic „Sfântul Dimitrie” Teregova, Simion Roman, lucrează în învățământ de aproape 18 ani. Și-a obținut licența la Facultatea de Matematică și Informatică în cadrul Universității de Vest din Timișoara. Spune că deschiderea spre inovație în învățământ s-a manifestat în cazul său cu mulți ani în urmă, încă de la dobândirea celei de-a doua specializări, cea de Informatică (în 2009), el fiind la bază profesor de Matematică. A urmat apoi participarea la cursul „Coordonatorul TIC în școala românească” care i-a lărgit orizontul profesional și l-a pus în relație de mentor-formator cu ceilalți colegi profesori din școală.

Date de contact

Liceul Tehnologic „Sfântul Dimitrie” Teregova, județul Caraș-Severin,

Adresă website: www.liceulteregova.ro 

E-mail: scoalateregova[at]yahoo.fr 

Telefon: +40255260293

Director: Maria Damian

***

Liceul Tehnologic „Sfântul Dimitrie” Teregova, județul Caraș-Severin, este una din cele 10 școli selectate în ediția a III-a Digitaliada.