Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2018-2019


Uriu, județul Bistrița-Năsăud

Școala Gimnazială Uriu

Zicala «Spune-mi și voi uita,/Arată-mi și-mi voi aminti,/Explică-mi și voi înțelege,/Implică-mă și voi face!» ilustrează cel mai fidel rolul Digitaliadei în școlile din mediul rural, crede conducerea școlii din Uriu.

Școala Gimnazială Uriu

FOTO: Școala Gimnazială Uriu, județul Bistrița-Năsăud


Despre localitate

Atestată documentar în anul 1332, localitatea Uriu (Fel Őr, în maghiară), a fost unul din avanposturile Cetății Ciceului (anterior și în timpul domnitorilor Matei Corvin și Petru Rareș), alături de satul Urișor din județul Cluj. Datorită poziției sale geografice, (confluența râurilor Țibleș și Someșul Mare), a căpătat de-a lungul timpului importanță administrativ-economică, situându-se pe ruta principală ce lega Transilvania de Moldova. În zonă se păstrează încă ruinele unui vechi castru roman. 

Uriul are o comunitate multi-etnică și multi-culturală, constituită din etnici români și maghiari, dar și câteva familii de rromi. Economic vorbind, principala ocupație a locuitorilor constă în creșterea animalelor. În timpul industrializării, zona a depins foarte mult de orașele învecinate (Dej și Beclean) însă în prezent spectrul migrației economice este mult mai larg. Tinerii se orientează spre domenii mai bine plătite, ceea ce presupune și preocuparea acestora pentru studiile superioare. Interesul părinților pentru educația copiilor este constant.  

Despre școală

Școala Gimnazială Uriu este o școală cu tradiție în această regiune, fiind pentru prima oară atestată documentar în anul 1622, când figurează ca școală confesională. Ulterior, documente ce datează din 1875 menționează școala ca fiind una de stat. În prezent, toate cadrele didactice care activează aici sunt calificate, marea lor majoritate fiind titulare iar școala întrunește și structurile Cristeștii-Ciceului.  

Printre obiectivele sale principale, instituția de învățământ din Uriu își propune și asigurarea unei pregătiri de bază extrem de solide pentru accederea absolvenților în învățământul liceal și profesional, având rezultate multianuale bune în acest sens. Abandonul școlar nu este semnificativ. Tot între țintele strategice ale școlii se situează și predarea TIC-ului ca opțional pentru gimnaziu, țintă fixată încă din anul 2007. Școala își propune asigurarea egalității de șanse pentru toți copiii înscriși în unitatea de învățământ.  

Școala Gimnazială Uriu în imagini


Povestea Digitaliada

Elevii și părinții din Uriu sunt foarte interesați de beneficiile tehnologiei moderne multimedia, utilizarea telefoanelor inteligente și a tabletelor devenind o practică larg răspândită. Totuși, condițiile economice din comună nu permit accesul larg la acestea. 

Profesorul de matematică Sorin Budișan spune că „prin proiectul Digitaliada s-ar asigura un învățământ mai performant și accesul la educație de calitate și elevilor din medii socio-economice dezavantajate, asigurând un învățământ în ton cu tehnologia zilelor noastre, beneficiind, astfel, nu doar de metodele tradiționale, precum creta și tabla.”  

„Proverbul «Spune-mi și voi uita,/Arată-mi și-mi voi aminti,/Explică-mi și voi înțelege,/Implică-mă și voi face!» arată cel mai bine rolul proiectului Digitaliada. Îi învață pe elevi să învețe, să utilizeze tehnologia modernă. Propune o metodă atractivă de instruire, bazată pe aplicații digitale, pe implicarea fiecăruia în propria-i formare”, crede directorul adjunct, Cornel Urian. 

Datorită proiectului Digitaliada al Fundației Orange, cei 68 de elevi de gimnaziu ai unității de învățământ din Uriu vor beneficia de un laborator dotat cu 23 de tablete, un laptop performant și un videoproiector cu ecran de proiecție. 

Profesorii de mate și TIC

La catedra de matematică a Școlii Gimnaziale din Uriu și la școala din Cristeștii Ciceului, activează profesorul Maftei Retegan, cu o vechime în învățământ de 26 de ani. Licențiat în electrotehnică la UNTC (Politehnica) Cluj-Napoca și în matematică la Universitatea „Babeș-Bolyai”, profesorul de matematică mărturisește că a observat că „generația actuală are o preferință pentru învățarea conținuturilor multimedia, preferință care nu trebuie ignorată deoarece vom adânci, astfel, dezinteresul elevilor față de școală. Trebuie să le oferim elevilor ceea ce mintea lor așteaptă: multimedia, nu doar text tipărit.”  

Sorin Budișan este doctor în matematică, cu o experiență de predare la clasă de 20 de ani. În 2007 a ocupat funcția de asistent universitar la Facultatea de Matematică, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. La Școala Gimnazială din Uriu predă din 2002.  

Profesorul de T.I.C., Hunor Balasz-Gal, predă la școala din Uriu de aproape 21 de ani. Este licențiat în tehnică de calcul, la Facultatea de Automatizări și Tehnică de calcul din Ungaria, studii echivalate în 2013 la Universitatea Politehnică din București. Povestește că „începutul în domeniul digital a fost mai greu în anii ’90, deoarece școlile de la sate nu au fost dotate mai deloc cu echipamente IT, iar elevii nu aveau cunoștințe despre tehnica modernă. Astăzi, putem spune că ei «se nasc» deja cu această abilitate”. 

Date de contact

Școala Gimnazială Uriu, județul Bistrița-Năsăud

Website: www.scoalagimnazialauriu.ro

E-mail: scoalauriu[at]yahoo.com

Telefon: +40263348086

Director: Ioan Andráș

***

Școala Gimnazială Uriu, județul Bistrița-Năsăud, este una din cele 10 școli selectate în ediția a III-a Digitaliada.