Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2018-2019


Turnu Roșu, județul Sibiu

Școala Gimnazială „Matei Basarab”

Școala Gimnazială „Matei Basarab” Turnu Roșu este și va fi o punte de trecere de la universul copilăriei și adolescenței la integrarea într-o comunitate prosperă.

Școala Gimnazială „Matei Basarab”

FOTO: Școala Gimnazială „Matei Basarab” Turnu Roșu, județul Sibiu


Despre localitate

Comuna Turnu Roșu este situată la poalele Munților Făgăraș, pe malul stâng al Oltului, fiind una din cele mai vechi așezări românești din această parte a Transilvaniei.

Din scrierile istoricului A. D. Xenopol aflăm că localitatea, cu denumirea veche „Porcești” (numele de Turnu Roșu fiind preluat în 1964), a fost întemeiată între anii 797 și 898. Însă prima atestare documentară oficială apare în diploma latină a regelui ungur Ladislau al V-lea, în 1453, prin care comuna a fost încorporată la cele Șapte Scaune ale provinciei Cibiniensis și dată în administrarea celor Șapte Juzi, împreună cu alte șase comune românești învecinate. Aceste locuri, prin care se putea trece ușor în Țara Românească, au servit timp îndelungat ca drum pentru solii regilor unguri sau ai principilor transilvăneni, trimiși de aceștia cu diferite însărcinări la curțile domnitorilor Țării Românești.

Pe aceste melaguri își duceau și aduceau oierii din mărginimea Sibiului (Săliște) turmele la pășunat iarna, primăvara și toamna pe câmpiile Bărăganului și Dobrogei, pe timp de vară fiind mânate în munții Oltului și ai Cibinului. Aceste împrejurări au transformat în timp comuna Turnu Roșu într-un important punct de legătură între principatul Transilvaniei și Țara Românească, atrăgând prin aceasta atenția asupra sa și domnitorilor munteni. În acest sens, un bun exemplu este biserica din comună, singurul lăcaș de cult din Transilvania zidit de domnul Țării Românești, Matei Basarab, în anul 1653.

Localitatea Turnu Roșu este o comunitate de cetățeni stabili, preocupați de găsirea unui loc de muncă la firmele din orașele alăturate: Tălmaciu, Cisnădie și Sibiu, acolo unde fac naveta zilnic, iar suplimentar își completează preocupările prin cultivarea terenului agricol și creșterea animalelor. Sunt cazuri de elevi ce provin din familii cu o situație materială și financiară nesatisfăcătoare, iar motivația de a părăsi școala crește odată cu vârsta școlară și se manifestă în interesul tot mai scăzut al elevilor pentru studiu.

 

Despre școală

La începuturi, școala a funcționat ca școală sătească, cu două clase - despărțăminte, iar din 1839 ca școală trivială. De la 1848 avea patru clase, din 1890 șase clase - două de repetiție, din 1920 era denumită școală primară, din 1927 număra șapte clase, din 1948 s-a numit școală elementară iar din 1961 a devenit școală cu opt clase. După această perioadă, denumirile școlii au fost pe rând, școală generală, școala cu clasele I-VIII, iar din anul școlar 2001-2002 Scoala cu clasele I-VIII „Matei Basarab” Turnu-Roșu, ce funcționează în prezent ca Școala Gimnazială „Matei Basarab” Turnu Roșu.

Școala este una cu tradiție în sportul național de oină, obținând de-a lungul timpului (1968-2018) rezultate deosebite. De exemplu, din 2004 și până în prezent, în fiecare an, Școala Gimnazială „Matei Basarab” s-a clasat pe podiumul O.N.S.Ș/„Olimpiada Gimnaziilor”, iar mai nou își dorește aceeași performanță și în domeniul digital. 

Școala Gimnazială Turnu Roșu în imagini

Povestea Digitaliada

Iuliana Mihaela Floare conduce Școala Gimnazială din Turnu Roșu de aproape doi ani și este convinsă că elevii săi vor avea numai de câștigat prin proiectul Fundației Orange: „Digitaliada îi va apropia pe elevi de școală. Prin utilizarea noilor metode digitale, copiii vor fi motivați să își construiască o cultură generală solidă, pentru a-și depăși condiția pe care o au în familia de proveniență, realizând astfel că prin educație, implicit prin școală, se pot dezvolta profesional într-un viitor nu foarte îndepărtat.”

Toți cei 83 de elevi ai claselor V-VIII ai școlii gimnaziale din comună vor învăța, începând cu anul școlar 2018-2019, într-un laborator digital echipat cu 28 de tablete, un laptop performant și un videoproiector cu ecran de proiecție.

Profesorii de mate și TIC

Carmen Buta predă matematica de 23 de ani. Este licențiată în Matematică la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca iar din 2008 deține gradul dicatic I. Are experiență în organizarea, monitorizarea și implementarea proiectelor educaționale și spune că întotdeauna s-a preocupat să identifice noi modalități de predare și abordare a materiei astfel încât elevii să fie atrași în procesul de învățare. „În matematică, aplicând o abordare în care accentul este pus pe caracterul practic și pe aplicații și prin abordări alternative la cele tradiționale, avem șanse reale să creștem atractivitatea orelor”, crede aceasta.  

Laurențiu Vasile Șiclovan predă TIC și educație fizică și sport la Școala Gimnazială „Matei Basarab” Turnu Roșu. Deține o vastă experiență în învățământ, de aproape 40 de ani, are gradul didactic I și este absolvent al Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. De-a lungul carierei sale didactice a urmat numeroase cursuri de formare în management educațional, consiliere și orientare, deținând diverse diplome de formator, mentor, evaluator sau expert (în management educațional).

De formație inginer, Dorina Gabriela Forogoș activează la catedra de tehnologie a Școlii Gimnaziale din Turnu Roșu din anul 2002, unde predă opționalul „Prietenul meu calculatorul”. În 2014 a obținut gradul didactic I la Universitatea „Transilvania” din Brașov. 

Date de contact

Școala Gimnazială „Matei Basarab” Turnu Roșu, județul Sibiu

Website: www.scoalaturnurosu.ro

E-mail: scturnur[at]yahoo.com

Telefon: +40269544333

Director: Iuliana Mihaela Floare

***

Școala Gimnazială „Matei Basarab” Turnu Roșu, județul Sibiu, este una din cele 10 școli selectate în ediția a III-a Digitaliada.