Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2018-2019


Tîmboești, județul Vrancea

Școala Gimnazială Tîmboești

Atuurile școlii din Tîmboești constau în pregătirea exemplară a profesorilor și disponibilitatea lor de a se forma și de a aplica metode specifice instruirii asistate pe calculator, indiferent de disciplina predată.

Școala Gimnazială Tîmboești

FOTO: Școala Gimnazială Tîmboești, județul Vrancea


Despre localitate

Așezată pe malurile râului Slimnic, în sudul județului Vrancea, localitatea Tîmboești face parte dintr-o zonă viticolă, cu oameni gospodari și dornici să contribuie la dezvoltarea localității atât din punct de vedere social, cât și cultural.

Localitatea este amplasată la 25 km de Focșani și 15 km de Rîmnicu Sărat, iar posibilitățile de a lucra în oraș sunt extrem de reduse din pricina faptului că transportul în comun în regiune este deficitar. Astfel, o parte din cetățenii din Tîmboești trăiește din ajutorul social oferit de stat, cei mai mulți dintre ei fiind inactivi pe piața muncii.

Unitatea școlară din comună face parte dintr-o zonă dezavantajată. De regulă, părinții muncesc câmpurile din regiune ori pleacă la muncă în străinătate, copiii fiind lăsați în grija bunicilor sau a rudelor. 

Despre școală

Între 1948-1949 Școala Tîmboești este transformată în „Gimnaziul unic Tîmboești”, frecventat atât de elevii din localitate, cât și din comunele vecine ca Bordești, Coroteni, Slobozia Bradului etc. Gimnaziul avea atunci un internat și o cantină. În 1951, gimnaziul este transformat în școală elementară de șapte ani, devenind între 1964-1965 școală generală de opt clase. În 1970 a început construcția actualei școli generale care, de-a lungul anilor, a suferit numeroase modificări în ceea ce privește aspectul exterior și interior. Unitatea școlară din Tîmboești a fost reabilitată între 2005-2006. În prezent, școala funcționează într-un singur schimb, dispune de opt săli de clasă, un laborator de informatică, un cabinet de consiliere, o bibliotecă, o sală de sport și o grădiniță. Situația precară a unor familii cu mai mulți copii, precum și lipsa locurilor de muncă, sunt printre cauzele principale ale abandonului școlar.  

Școala își propune să formeze elevi cu o educație de calitate prin centrarea învățării pe elev prin utilizarea unor noi metodologii de lucru și abordarea educației din perspectivele serviciilor comunitare, prin implicarea părinților și a reprezentanților comunității. Deviza școlii este „Șanse egale pentru toți copii”.  

Elevii participă la concursuri și olimpiade școlare, chiar dacă sunt majoritar etnici rromi. Comunitatea școlară muncește împreună și obține rezultate notabile.

Școala din Tîmboești este singura din județul Vrancea care practică jocul tradițional de oină, având echipă reprezentativă atât de fete, cât și de băieți.

Una din cele mai mari provocări ale școlii din Tîmboești este pregătirea elevilor pentru adaptarea la noile și viitoarele condiții evolutive ale vieții contemporane, obiectiv ce plasează elevul în centrul unor experiențe integrale de studiu, învățare, comunicare și evoluție, având la dispoziție tehnologia necesară.    

Școala Gimnazială Tîmboești în imagini


Povestea Digitaliada

Pentru desfășurarea orelor într-un mediu adecvat, modern, școala din Tîmboești a decis să participe la concursul Digitaliada dedicat unităților de învățământ din mediul rural. Pe măsură ce școala va fi dotată cu echipamente IT, profesorii vor putea asigura derularea unor activități instructiv-educative de calitate, dat fiind faptul că peste 45% dintre elevii școlii nu dispun de calculatoare acasă, sau de conexiune la internet, astfel că școala din localitate este singurul loc unde aceștia pot avea acces la astfel de dotări.  

Prin proiectul Digitaliada, toți cei 112 elevi de gimnaziu înmatriculați la școala din Tîmboești vor beneficia de un laborator digital echipat cu 32 de tablete, un laptop performant și un videoproiector cu ecran de proiecție.

Profesorii de mate și TIC

Profesoara Liliana Botez este titulară la catedra de matematică din Tîmboești din 2011, iar activitatea în învățământ și-a început-o în urmă cu 25 de ani. Este specializată în matematică-fizică, la Universitatea din București, absolventă a Facultății Matematică-Informatică, Universitatea „Spiru-Haret” București și deține, din 2014, gradul didactic I.  

Corina Antonache predă fizică și TIC în cadrul aceleiași unități școlare, iar la catedră se află de 22 de ani. Este absolventă a Facultății de Fizică, Universitatea din București (1996), dar și a Facultății de Matematică, în cadrul Universității „Spiru-Haret” București (2012). Spune că, „deși numeroși elevi din mediul rural trăiesc în condiții modeste, rezultatele lor la învățătură sunt bune și chiar foarte bune, mândrindu-ne cu ei atunci când reușesc la licee cu standarde înalte și universități de renume național și internațional. O dotare mai bună cu mijloace tehnice și moderne ar ridica mult mai mult nivelul de pregătire al elevilor, facilitând asimilarea de cunoștințe într-un mod agreabil. Universul virtual creează noi oportunități de apropiere și de colaborare, dezvoltând competențe sociale necesare pentru desfășurarea activităților în contextul actual complex, dinamic și parțial virtualizat. Dezvoltarea acestei ramuri a educației este extrem de utilă, mai ales atunci când copiii au descoperit deja lumea digitală, însă au nevoie de profesor ca să le structureze în mod constructiv tot acest amalgam de informații (...) Educația trebuie regândită în raport cu noile posibilități tehnice, pe de o parte, și în funcție de cerințele noii societăți, pe de alta.”

Date de contact

Școala Gimnazială Școala Gimnazială Tîmboești, județul Vrancea

Website: scoalagimnazialatimboesti.wordpress.com

E-mail: scoala_timboesti[at]yahoo.com 

Telefon: +40237256213

Director: Ana Gavrilescu

***

Școala Gimnazială Școala Gimnazială Tîmboești, județul Vrancea, este una din cele 10 școli selectate în ediția a III-a Digitaliada.