Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2018-2019


Ivănești, județul Vaslui

Școala Gimnazială „Ionel Miron”

Ivăneștiul este satul-reședință al comunei cu același nume, situat în județul cu cea mai mare rată de sărăcie din întreaga țară. Totuși, comunitatea are oameni gospodari și isteți, cu ambiții și planuri mari când vine vorba de educația copiilor.

Școala Gimnazială „Ionel Miron”

FOTO: Școala Gimnazială „Ionel Miron” Ivănești, județul Vaslui


Despre localitate

Ivănești este o comună situată în partea de Est a țării ce numără în componența sa 18 sate. Regiunea este străbătută de râul Racova, ce a fost atestat documentar încă din anul 1415, printr-un act oficial emis în timpul domnitorului Alexandru cel Bun. De asemenea, în cadrul comunei, la doar un km distanță de satul Ivănești, se află vestigii arheologice datând din epocile geto-dacă, romană, medieval-timpurie și medievală. Comuna este recunoscută și pentru Fanfara de la Valea Mare, care aduce prestigiu comunității locale.  

La fel ca în multe alte sate românești, unde numărul locurilor de muncă este extrem de limitat, multe familii tinere din cadrul comunității sunt nevoite să își caute de lucru în țările Uniunii Europene, lăsând copiii în grija bunicilor sau a altor rude. Asistăm astfel la o polarizare socială: un număr restrâns de persoane realizează venituri mari, în timp ce majoritatea populației trăiește la limita subzistenței și nu își poate asigura condițiile minime pentru un trai decent. Implicarea părinților în procesul instructiv-educativ rămâne, așadar, o problemă secundară, grija principală a acestora fiind asigurarea condițiilor de trai ale copiilor.

 

Despre școală

Școala Gimnazială „Ionel Miron” Ivănești este un centru coordonator și de legătură cu celelalte instituții ale comunității și cu ceilalți factori cu preocupări educaționale și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a școlii, al personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind o comunitate educațională organică.

În cadrul școlii funcționează opt structuri arondate cu învățământ preșcolar și primar și două structuri cu învățământ gimnazial, fiind una dintre școlile cu cele mai multe strucuri din județ. Unitatea de învățământ se mândrește cu activități extraccuriculare și practice care le dezvoltă elevilor spiritul de observație și atenția, realizate cu asistența academicianului prof. univ. dr. în biologie Ionel Miron, patronul spiritual al școlii. Colaborarea permanentă cu școala satului natal i-a permis cercetătorului să pună în practică proiecte ambițioase și inedite, precum înființarea primei sere școlare din județ. 

De asemenea, elevii școlii din Ivănești au reprezentat cu succes comunitatea la diferite concursuri cu profil cultural-artistic.

Școala Gimnazială Ivănești în imagini

Povestea Digitaliada

Școala din Ivănești numără 132 elevi înscriși în total la ciclul gimnazial. Datorită proiectului derulat de Fundația Orange în școlile din mediul rural, unitatea școlară din localitate va beneficia de un laborator digital dotat cu 31 de tablete, un laptop performant și un videoproiector cu ecran de proiecție.

„Școala noastră a dorit să se înscrie în acest proiect deoarece vrem să avem posibilitatea să furnizăm niște servicii educaționale inovative, să oferim elevilor și cadrelor didactice suportul tehnic necesar realizării unor activități instructiv-educative cât mai de actualitate și mai atractive”, declară directorul școlii, Iulica Neamțu.

Profesorii de mate și TIC

Din ianuarie 2017, Iulica Neamțu ocupă funcțiile de director și profesor de matematică la Școala Gimnazială din Ivănești. Are o vechime în învățământ de peste 33 de ani, a obținut gradul didactic I și este licențiată în matematică la Universitatea din Craiova. De-a lungul carierei sale profesionale a urmat numeroase cursuri de formare și a obținut numeroase certificări. Doamna Neamțu consideră că, „prin utilizarea tehnologiei la orele de curs, se poate realiza o interdisciplinaritate între obiectele de studiu matematică și TIC, astfel încât cele două vor deveni mai atractive și mai accesibile elevilor și le va stimula interesul acestora față de nou prin implicarea activă în acțiunea de prezentare de cunoștințe, captându-le atenția.” 

Tot la catedra de matematică activează la școala din Ivănești și Simona Grigoraș, care ocupă în același timp și funcția de Director adjunct. Lucrează în învățământ din 2011, este licențiată în matematică la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, de unde a obținut și o diplomă de master, între 2011-2014. Și-a dorit să facă parte din familia Digitaliada pentru a le oferi elevilor săi posibilitatea de a descoperi și partea practică a materiei pe care o predă, prin utilizarea soft-urilor educaționale și eliminarea rutinei de la clasă.

Mircea Stoleru predă TIC la Școala Gimnazială din satul Ivănești din anul 2017. Are o experiență de 13 ani în învățământ, s-a specializat ca Analist Programator la Universitatea „Moldova Iași”, din Vaslui și deține o diplomă de licență în Informatică, la Universitatea „Spiru Haret” din București. Digitaliada îi poate ajuta pe elevii săi „să utilizeze instrumente informatice, să comunice prin intermediul mijloacelor specifice sistemului informațional și să înțeleagă impactul tehnologiilor informatice în societate”, crede profesorul de TIC.   

Date de contact

Școala Gimnazială „Ionel Miron”, sat Ivănești, județul Vaslui

E-mail: scoala_ivanesti[at]yahoo.com

Telefon: +40235340644

Director: Iulica Neamțu

***

Școala Gimnazială „Ionel Miron”, sat Ivănești, județul Vaslui, este una din cele 10 școli selectate în ediția a III-a Digitaliada.