Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2018-2019


Costești, județul Buzău

Școala Gimnazială Costești

Școala din Costești pune în centrul activității sale copilul, cu abilitățile, înclinațiile și nevoile sale, căutând să i le dezvolte astfel încât fiecare să se simtă folositor, să creadă în forțele proprii.

Școala Gimnazială Costești

FOTO: Școala Gimnazială Costești, comuna Costești, județul Buzău


Despre localitate

Amplasată în câmpia Buzău-Călmățui, comuna Costești se află la 10 km de orașul Buzău, pe șoseaua națională care leagă capitala de Iași, un drum numit odinioară „drumul Bogdanului”. Principala apă curgătoare ce străbate localitatea este Călmățuiul, care izvorăște din pădurea Spătaru, fiind singurul pârâu de câmpie din zona Buzăului ce se varsă direct în Dunăre. 

Localitatea are o economie slab dezvoltată, principala ocupație și principala sursă de venit a locuitorilor fiind agricultura. Majoritatea părinților elevilor înscriși la școala din comună au venituri foarte mici, de aceea mulți au plecat în străinătate, în căutarea unui loc de muncă mai bun, lăsând copiii în grija bunicilor. 

 

Despre școală

Oferta educațională actuală a școlii conferă cadrul natural propice desfășurării unui învățământ modern, capabil de performanțe specifice nivelului de vârstă al elevilor, abilităților, competențelor și intereselor de formare ale acestora.

Elevii Școlii Gimnaziale Costești participă frecvent la olimpiade și concursuri școlare, obținând numeroase premii și mențiuni la nivel județean.

Numărul agenților economici care își desfășoară activitatea pe raza comunei Costești este foarte redus, iar locurile de muncă sunt insuficiente, astfel că părinții elevilor care au o sursă de venit sunt nevoiți să facă naveta. De asemenea, există elevi ai căror părinți își câștigă traiul muncind în străinătate sau ai căror părinți nu au niciun loc de muncă, singurul lor venit fiind ajutorul social. 20% dintre elevii școlii din Costești sunt de etnie rromă și sunt integrați cu succes în comunitatea școlară.

Școala Gimnazială Costești, în imagini

Povestea Digitaliada

Întrega comunitate și-a dorit dotarea spațiilor unității de învățământ cu echipamente digitale noi, funcționale, care să permită implementarea unor proiecte menite să dezvolte creativitatea elevilor, prin transfer de cunoștințe și competențe din domenii diverse.  

„Participarea la Digitaliada reprezintă oportunitatea de a contribui la eficientizarea procesului educațional prin posibilitățile de pregătire și perfecționare pe care le oferă cadrelor didactice și îmbunătățirea competențelor digitale atât ale elevilor, cât și ale profesorilor, necesare pe toată durata vieții (...) Fiind un mijloc modern de educație, utilizarea sistemelor informatice a câștigat teren datorită virtuților foarte atractive pentru elevi, accesibilității pentru aceștia și facilitării prezentării informațiilor”, este de părere directorul școlii, Mihaiela Sava.

Școala Gimnazială din Costești numără în total 108 elevi de gimnaziu care vor avea de acum înainte ore de mate și TIC mult mai interactive grație laboratorului digital echipat prin proiectul Digitaliada cu 26 de tablete, un laptop performant și un videoproiector cu ecran de proiecție. 

Profesorii de mate și TIC

Absolvent de matematică în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, profesorul de matematică Felix Nicolae a debutat în învățământ în urmă cu aproximativ 18 ani. De-a lungul carierei sale profesionale, acesta a obținut numeroase calificări și certificări, iar din anul 2012 deține gradul didactic I. Profesorul consideră că „pregătirea lecției în care este utilizat calculatorul este deosebit de importantă pentru cadrul didactic, deoarece atingerea obiectivelor de învățare depinde în cea mai mare măsură de proiectarea didactică și de stabilirea prealabilă a secvențelor lecției”.

Cu o experiență didactică de 26 de ani, profesorul Teodor Adam este licențiat la Facultatea de Matematică, Universitatea din București. Consilier școlar și dezvoltator de e-learning în cadrul Fundației pentru Învățământ, în perioada 2011-2012, el consideră că, în calitate de dascăl, „îi revine sarcina foarte complexă de a-și antrena întreaga creativitate și abilitate de a îmbina mijloacele tradiționale cu cele inovative în cadrul lecției, în funcție de obiectivele sale și de adaptarea la caracteristice psiho-individuale ale elevilor.”

Profesorul de TIC, Mădălin Podgoreanu, se află la catedră din anul 1991. De-a lungul carierei sale, a ocupat pe rând funcțiile de profesor și director în cadrul unor grupuri școlare și școli gimnaziale din localitatea Gherășeni. În prezent, este profesor titular de TIC la școlile gimnaziale din Gherășeni și Costești. Deține o diplomă de inginer în Tehnologia construcțiilor de mașini, la Institutul Politehnic București și o diplomă în management educațional obținută la Academia de Studii Economice București. 

Florentina Preda este profesor titular de limba română și profesor de TIC la Școala Gimnazială Costești unde predă de aproape nouă ani. Licențiată în Litere, la Universitatea din București, Florentina Preda a obținut numeroase certificate și atestate de formare continuă.

Este autoarea unor studii și lucrări metodico-științifice, precum: „Sugestii de predare a textului epic din perspectiva personajului literar”. Consideră că „în această epocă a multiculturalismului și globalizării informatice, care presupune transmiterea informațiilor prin cuvinte și imagini, este nevoie doar de idei și de inovații.”

Date de contact

Școala Gimnazială Costești, județul Buzău

Adresă website: www.scoalacostesti.ro

E-mail: scoala_costesti_bz[at]yahoo.com

Telefon: +40238536153

Director: Mihaiela Sava

***

Școala Gimnazială Costești, județul Buzău, este una din cele 10 școli selectate în ediția a III-a Digitaliada.