Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2018-2019


Luna de Sus, județul Cluj

Școala Gimnazială Luna de Sus

Luna de Sus are o școală ce urmărește creșterea calității și deschiderea către valori europene în educație, răspunde cerințelor unui învățământ deschis, flexibil, activ-participativ, cooperează cu școli din țară și din afară și cu autorități locale.

Școala Gimnazială Luna de Sus

FOTO: Școala Gimnazială Luna de Sus, comuna Florești, județul Cluj


Despre localitate

Localitatea Luna de Sus, mai demult denumită Lona Săsească, colocvial Lona, este așezată în centrul județului Cluj, la 12 km Vest față de municipiul Cluj-Napoca. Până în anul 1950, Luna de Sus era o comună de sine stătătoare care, în prezent, aparține comunei Florești.  

Din punct de vedere istoric, prima atestare documentară a localității datează din 1298, când apare sub numele de Lonna, într-unul din actele capitului romano-catolic de la Alba-Iulia. Ulterior, este denumită Lona, Szaszlona, Magyarlona, Lona Săsească și, din 1925 până în prezent, Luna de Sus.         

Din punct de vedere etno-folcloric, satul face parte din așa-numitul ținut al Călatei, cunoscut atât de etnografia română, cât și de cea maghiară. În localitate activează Asociația Culturală Magyarlona, al cărui scop principal vizează păstrarea tradițiilor maghiare.

Biserica reformată-calvină din Luna de Sus datează din 1390 și este monument istoric înscris pe lista monumentelor de patrimoniu. Aceasta a fost construită în stil gotic și este cea mai veche construcție din localitate. 

Comunitatea din Luna de Sus este una multi-etnică, formată din români, maghiari și rromi. Aproximativ două treimi din populația satului sunt de origine maghiară. În ceea ce privește numărul de locuitori, localitatea Luna de Sus se încadrează în categoria satelor mari.  

Localitatea este dependentă de zona urbană, dat fiind faptul că unii locuitori lucrează în orașul Cluj-Napoca. De asemenea, elevii școlii din localitate urmează cursurile liceelor și facultăților la oraș. 

 

Despre școală

Școala Gimnazială Luna de Sus a fost înființată în anul 1730 cu ajutorul episcopilor Bonyhai Simon György, Szigeti Gyula István și Deáki Filep József care au pus bazele unității de învățământ ce purta numele de Școala confesională reformată, cu predare în limba maghiară. Clădirea școlii la 1754 era construită din lemn și compusă dintr-o sală de clasă și locuința dascălului. În prima jumătate a secolului al XIX-lea a fost înființată școala confesională ortodoxă, însă în anul 1895 au fost desființate școlile confesionale. Din 1896 se înființează școala de stat în clădirea fostei școli confesionale reformate.

În prezent, școala are o echipă de cadre didactice pasionate și dedicate misiunii de dascăl, preocupate în permanență de performanță și pregătire profesională. De asemenea, diversitatea activităților extracurriculare organizate de instituția de învățământ (excursii, concursuri, spectacole, activități de voluntariat etc.) și încheierea de parteneriate cu organizații nonguvernamentale, cu instituții de cultură și de învățământ din țară și din afară ocupă un loc important în viața comunității. 

Cei 104 elevi din ciclul gimnazial ai școlii din Luna de Sus vor beneficia, în noul an școlar, de un laborator digital dotat cu 19 tablete, un laptop performant și un videoproiector cu ecran de proiecție.  

Școala Gimnazială Luna de Sus în imagini

Povestea Digitaliada

Directorul Școlii Gimnaziale Luna de Sus, Mihaiela Sîmboan, care este și profesor în învățământul primar, se declară „adepta unui învățământ deschis și modern” astfel că a văzut în proiectul Digitaliada „modalitatea prin care elevii pot beneficia de un învățământ modern, în care gradele de implicare și participare ale acestora la ore să crească, iar rezultatele să fie pe măsură”.

De cealaltă parte, profesorul de matematică și TIC, Lorincz Tibor, subliniază că, din nefericire, „la ora actuală nu există conținut digital suficient și de calitate pentru acoperirea cerințelor programei școlare actuale”, motiv pentru care salută cu entuziasm inițiativa Fundației Orange „ce are ca scop eliminarea acestor lipsuri și la care aș dori să contribui și eu folosindu-mi cunoștințele și experiența dobândită”, adaugă dascălul.

Profesorii de mate și TIC

Lorincz Tibor predă matematică (secția maghiară) și TIC la Luna de Sus din 2009 însă în învățământ, activează de aproape 20 de ani. Este absolvent al Facultății de Fizică (specializarea Matematică și Fizică), în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, deține o diplomă post-universitară cu specializare în Informatică, în cadrul aceleiași instituții, iar în urmă cu trei ani și-a obținut gradul didactic I. Domnul profesor susține că nu este străin de digital, astfel că la orele de matematică, în special la geometrie, folosește „softuri educaționale ca GeoGebra și Geometer's Sketchpad, cu ajutorul cărora elevii primesc o imagine de ansamblu asupra noțiunilor, proprietăților și teoremelor învățate. Dat fiind faptul că elevii manifestă un interes ridicat față de orele în care sunt folosite aceste softuri educaționale, îi îndrum și acasă, pentru aprofundare, să utilizeze diferitele aplicații existente în mediul online”.

La catedra de matematică lucrează și profesoara Maria Cristina Irimieș, cu o vechime de patru ani în domeniul educației. Este licențiată în matematică și Informatică, la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar în 2016 și-a obținut definitivatul în învățământ.  

Date de contact

Școala Gimnazială Luna de Sus, comuna Florești, județul Cluj

Website:http://www.scoalalunadesus.eu

E-mail: sclunadesus[at]yahoo.com

Telefon: +40264266622

Director: Mihaiela-Lucia Sîmboan

***

Școala Gimnazială Luna de Sus, comuna Florești, județul Cluj, este una din cele 10 școli selectate în ediția a III-a Digitaliada.