Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2018-2019


Medieșu Aurit, județul Satu Mare

Școala Profesională „George Coșbuc"

Sat cu rădăcini străvechi, ce datează din epoca dacilor liberi, Medieșu Aurit se laudă cu o școală ce pune accentul pe unicitatea fiecărui copil în parte, fapt ce îi permite să descopere valorile fiecăruia.

Școala Profesională „George Coșbuc"

FOTO: Școala Profesională „George Coșbuc” Medieșu Aurit, județul Satu Mare


Despre localitate

Ca localizare geografică, Medieșu Aurit se situează la aproximativ 22 km față de municipiul Satu Mare, în Câmpia Someșului inferior, pe malul drept al râului Someș, în partea central-estică a județului. Din punct de vedere administrativ, comuna Medieșu Aurit are în componență șapte sate ce numără peste 2.600 de gospodării.

Denumirea localității este dată de livada de vișini din regiune („megy”/„Megyes”, în limba maghiară, denumire atestată prima oară în secolul al XIII-lea, la 1271) și de la castelul medieval Lonyai, ce avea odinioară camerele decorate cu fresce cu foiță de aur, potrivit mărturiilor secolului al XVII-lea. 

Din punct de vedere istoric, satul Medieșu Aurit se remarcă prin numeroase vestigii arheologice ce dovedesc existența dacilor liberi în regiune, fiind, până în prezent, unul dintre cele mai mari situri arheologice din țară. Cele peste 150 de cuptoare dacice descoperite la Șuculeu (cele mai numeroase din întreaga Europă Centrală), așezările, mormintele, uneltele, ustensilele și tezaurul monetar vechi de peste 2.000 de ani sunt dovezi clare că satul are rădăcini istorice străvechi.       

În prezent, investițiile agenților economici pe raza comunei sunt oportune pentru dezvoltarea economică și socială, creșterea populației școlare și întregirea familiilor. Totuși, majoritatea părinților din regiune sunt nevoiți să își caute locuri de muncă în afara țării. 

Despre școală

O școală cu un puternic potențial privind educarea și formarea elevilor din mediul rural din județul Satu Mare, Școala Profesională „George Coșbuc" Medieșu Aurit beneficiază de susținerea unui corp profesoral ce îmbină sinergetic metodele de predare-învățare tradiționale cu cele moderne, asigurând astfel transparența totală cu factorii externi adiacenți educației: familie, comunitate, instituții și parteneri. 

Prin obținerea statutului de „Școala eTwinning” pentru anul școlar 2018-2019, elevii pot comunica cu alți elevi din țările europene, pot cunoaște culturi și sisteme de educație străine și, totodată, pot să își dezvolte competențele tehnologice și de comunicare în limbi străine. De cealaltă parte, cadrele didactice au posibilitatea să desfășoare activități de formare profesională și să participe la schimburi de experiență. 

Școala Medieșu Aurit în imagini

Povestea Digitaliada

„Conținutul informațional și cultural al lecțiilor convertit într-o formă digitală este mai accesibil elevilor, aceștia devenind mai atenți la informații și astfel absenteismul se diminuează simțitor. Integrarea mijloacelor digitale este o necesitate în formarea culturii informației și a comunicării.”, mărturisește directorul școlii și profesorul de TIC, Ion Eremia Știrbu, încercând să explice nevoia implementării digitalului în școala pe care o conduce.  

Prin proiectul Digitaliada, cei 207 copii înscriși în ciclul gimnazial ai Școlii Profesionale din Medieșu Aurit vor avea un laborator digital dotat cu 33 de tabete, un laptop performant și un videoproiector cu ecran de proiecție.

Profesorii de mate și TIC

Ion Știrbu este director și profesor de T.I.C. la Școala Profesională „George Coșbuc" Medieșu Aurit. Activează în învățământ de aproape 20 de ani. De profesie inginer mecanic, este licențiat la Universitatea „Politehnica” din Timișoara și deține gradul didactic I.

Profesorul de matematică Gheorghe Marius Moldovan este absolvent al Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. Deține două diplome de masterat în Didactica matematicii și Management educațional și are o vechime în învățământ de 28 de ani. Pe lângă activitatea desfășurată la catedra de matematică, de-a lungul carierei sale didactice a ocupat funcțiile de director și inspector pentru dezvoltarea resurselor umane. Se declară „interesat de noile aplicații tehnologice, de însușirea noilor cunoștințe, pe baza unor softuri didactice, de noile metode digitale de predare, de schimbul de experiență cu profesori care au aceleași idealuri, precum și de îmbunătățirea cooperării cu elevii săi”.

Dalina Zele predă matematică și T.I.C. la Școala Profesională „George Coșbuc" Medieșu Aurit din 2010. Este specializată în matematică-informatică la Universitatea de Nord, Baia Mare. Crede că „generațiile care intră acum în școală vor finaliza studiile și vor intra pe piața muncii între 2024-2030, atunci când aproape toate aspectele vieții sociale, culturale, personale și, mai ales profesionale, vor solicita utilizarea tehnologiilor. Școala trebuie să le formeze copiilor competențe digitale - nu doar cele ce țin de utilizarea computerului (prin orele de TIC), ci și cele care vizează instrumentele suport pentru diverse domenii de cunoaștere”. 

Date de contact

Școala Profesională „George Coșbuc” Medieșu Aurit, județul Satu Mare

Pagină oficială Facebook: www.facebook.com/ScoalaGeorgeCosbuc 

E-mail: edumedies[at]yahoo.com

Telefon: +40261842637

Director: Ion Eremia Știrbu

***
Școala Profesională „George Coșbuc” Medieșu Aurit, județul Satu Mare, este una din cele 20 școli selectate în ediția a III-a Digitaliada.