Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2018-2019


Sita Buzăului, județul Covasna

Școala Gimnazială „Nicolae Russu”

„O școală pentru voi, cu voi și prin voi, pentru viitorul vostru și al comunității” este deviza după care își ghidează activitatea dascălii Școlii Gimnaziale „Nicolae Russu” din Sita Buzăului.

Școala Gimnazială „Nicolae Russu”

FOTO: Școala Gimnazială „Nicolae Russu” Sita Buzăului, județul Covasna


Despre localitate

Configurația geografică a Comunei Sita Buzăului este dată de situarea ei pe cursul superior al Râului Buzău, având aspect de vale cu păduri, fânețe și pășuni, teren agricol redus, cu un cadru natural frumos, încă nevalorificat suficient din punct de vedere turistic. Cultural și etnografic, reprezintă o zonă de interferență între tendințele muntenești și sud-estice ardelenești, fiind semnificativ faptul că, geografic, se află la mai puțin de 40 km de Brașov. Documentele atestă localitatea din anul 1533, iar administrativ, a urmat un traseu jalonat de evenimentele istorice zonale și europene. 

 

Despre școală

Prin rezultatele școlare obținute, Școala „Nicolae Russu” Sita Buzăului a reușit să-și definească un loc de prestigiu în cadrul rețelei școlare județene, colectivul didactic asumându-și principiul pedagogic conform căruia, „nu cerem de la nimeni virtuți pe care nu le are, le cultivăm și le creștem pe cele ce le are fiecare”.  

Disponibilitatea neconditionată de implicare a elevilor și a colectivului didactic în activitățile sociale și culturale ale comunității și participarea la concursuri și olimpiade specifice la nivel județean și național, cu rezultate bune, sunt caracteristice școlii din Sita Buzăului.  

Particularitățile sociale și economice sunt consecințele condițiilor geografice prezentate, potențialul economic al localității fiind reprezentat de câțiva agenți din domeniul comerțului, prelucrarea primară a lemnului sau servicii. Zona numără aproximativ 4.584 locuitori, majoritar etnici români. Oamenii locului sunt buni gospodari, au cultul muncii, practică agricultura la scară mică în gospodăria proprie și, cum sunt puține locuri de muncă, aproape în fiecare familie sunt părinți care au plecat la muncă în străinatate. 

Școala Gimnazială „Nicolae Russu” în imagini


Povestea Digitaliada

„Deoarece calculatoarele noastre sunt învechite (nu au CD-Rom, programele sunt vechi și nu deschid orice document sau filmuleț educativ) ne dorim foarte mult aparatură performantă, de calitate, pentru promovarea proiectelor internaționale implementate la nivelul școlii (...) Dotarea cu aparatură modernă ar transforma o lecție banală într-o călătorie captivantă, în care cunoștințele vor fi mai ușor descoperite și înțelese de către copii”, de aceea Digitaliada este o mare șansă pentru școala din Sita Buzăului, mărturisește directorul Cătălina Stoica.

„Acest proiect ne oferă șansa de a avea un laborator complet echipat în care profesorii își vor putea desfășura într-un mod cât mai atractiv orele de curs, oferind acces la informație copiilor defavorizați și oprind migrația copiilor către școlile din mediul urban”, declară profesorul de TIC, Alin Neșa. 

Astfel, odată cu începerea noului an școlar, cei 77 de elevi din ciclul gimnazial înscriși la școala „Nicolae Russu” vor beneficia de un laborator digital dotat cu 28 de tablete, un laptop performant și un videoproiector cu ecran de proiecție.  

Profesorii de mate și TIC

Cătălina Stoica este director și profesor de matematică la Școala Gimnazială „Nicolae Russu”, în cadrul căreia activează de 11 ani. Este licențiată în inginerie mecanică, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, a urmat un program de reconversie profesională la nivel postuniversitar la Facultatea de Matematică, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a obținut gradul didactic II și are o vechime în învățământ de aproape 24 de ani. 

Profesorul de TIC, George Pavel, predă la școala gimnazială din Sita Buzăului din 2004. Este absolvent al Facultății de Geografie, Unversitatea din București și a urmat, de-a lungul carierei sale, două programe de reconversie profesională cu specializările istorie și informatică. În anul 2015 și-a obținut gradul didactic I. Este de părere că „dotarea laboratorului de informatică, prin proiectul Digitaliada, va crește interesul elevilor pentru frecventarea orelor de curs și va contribui la diminuarea absenteismului școlar”.  

Tot la catedra de TIC activează și Alin Neșa. De profesie inginer, Alin Neșa deține o diplomă în informatică aplicată, obținută la Universitatea „Transilvania” din Brașov. A urmat cursurile programului de master în management educațional, la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu și are o vechime în învățământ de 26 de ani. Are competențe de desen tehnic și grafică pe calculator. În 2003, cu ajutorul unor calculatoare donate, a înființat primul laborator de informatică al școlii din Sita Buzăului.

Date de contact

Școala Gimnazială „Nicolae Russu” Sita Buzăului, județul Covasna

E-mail: scoalanrussu[at]yahoo.com

Telefon: +4026373052

Director: Cătălina Stoica

***
Școala Gimnazială „Nicolae Russu” Sita Buzăului, județul Covasna, este una din cele 10 școli selectate în ediția a III-a Digitaliada.