Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2017-2018


Mircea-Vodă, județul Brăila

Școala Gimnazială Mircea-Vodă

Pentru cadrele didactice de la Mircea Vodă, educația digitală reprezintă un mod de a stimula procesul de învățare, de îmbunătățire a rezultatelor școlare, a comunicării, utilizând, în egală măsură, tehnologia și metodele clasice de învățare.

Școala Gimnazială Mircea-Vodă

FOTO: Școala Gimnazială Mircea-Vodă


Despre localitate

Satul Mircea Voda după ce a fost sub ocupația turco-tătară, a cunoscut și ororile primului Război Mondial, când, în anii 1916 – 1918 a fost ocupat de trupe bulgare, germane și austro-ungare. Dovada acestor lupte între armatele române și cele de ocupație străina este Monumentul Eroilor aflată în cadrul Cimitirului Internațional de Onoare „Mircea cel Bătrân”. Aici îți duc somnul de veci peste 8000 militari căzuți între 1916 și 1918, fiind un loc unic în Europa prin faptul că el „găzduiește” amici și inamici, mai concret: români, ruși, nemți, bulgari și austrieci. 

Denumirea veche a satului Mircea Voda este Cilibichioi, denumire ce a purtat-o până în anul 1931, când acest sat a fost declarat comună cu denumirea Mircea Voda. Acest a fost locuit de 40-50 familii de tătari în jurul anului 1881 , ulterior, venind pe aceste meleaguri și stabilindu-se aici un număr de 30-40 familii de români. În prezent comuna Mircea Voda este formata din 4 sate: Mircea Voda – sat de resedinta si Mircea Voda – gară, Satu Nou, Tibrinu și Gherghina.

Despre școală

Școala Gimnazială Nr 1 Mircea a fost dată în folosință în septembrie 2013 și dispune de o nouă și modernă bază didactico-materială capabilă să asigure procesul instructiv-educativ în condiții optime. În demersul cadrelor didactice este urmărită dezvoltarea potențialului și aptitudinilor elevilor în funcție de interesele și de motivațiile lor personale, asigurând adaptarea elevilor la cerințele unei societăți în continuă schimbare.

Este de la sine înțeles, că într-un asemenea context, conducerea școlii crede că utilizarea multimedia ca mijloc didactic reprezintă succesul în educație. Prin cursurile de formare urmate de-a lungul carierei didactice, profesorii de specialitate au dobândit competențe și capacități care le permit folosirea materialelor didactice digitale la ore.

Astăzi, cei 84 de elevi de gimnaziu beneficiază, prin proiectul Digitaliada, de 20 tablete complet echipate, un laptop, videoproiector și ecran de proiecție.

Profesorii de mate și T.I.C.

„Educația digitală reprezintă un mod de a stimula procesul de învățare, de îmbunătățire a rezultatelor școlare, a comunicării, utilizând tehnologia îmbinată cu metodele clasice de învățare, dar și o cale de a ține pasul cu evoluția tehnologică, cu tinerii din ziua de azi, care învață mai ușor folosind tehnologia și care își doresc un alt mod de predare decât cel clasic.”, Florin Ciortan, director și profesor matematică. Este licențiat în matematică-informatică, la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, iar din 2011 deține un master în Matematică didactică. Este redactor la revista de matematică „MATHGAL” și la cea școlară „Mirceanul”. Se descrie ca fiind o persoană ambițioasă, corectă și perseverentă. Consideră că folosirea metodelor digitale îi conectează pe elevi mai mult la matematica aplicată și le dezvoltă creativitatea.  

„Proiectul Digitaliada constituie o mare oportunitate pentru școala noastră, asigurând egalitatea de șanse pentru toți elevii, contribuind la formarea și dezvoltarea competențelor digitale necesare elevilor de gimnaziu din mediul rural pentru dezvoltarea personală.”, Aura Nedelcu, profesor TIC. Cu o vechime în învățământ de 18 ani, din 2012, predă fizică, chimie și TIC. Este licențiată în Fizică-Chimie la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați și are o specializare în informatică la Universitatea Tehnică de Construcții București și gradele didactice I și II.

Galerie video interviuri: Școala Gimnazială Mircea-Vodă

 

Date de contact:

Școala Gimnazială Mircea-Vodă, județul Brăila
Adresă website: www.mirceavodabraila.ro
E-mail: scoala.mvbr[at]yahoo[dot]com
Telefon: +40239662080        
Director: Florin Florian Ciortan

***

Școala Gimnazială Mircea-Vodă, județul Brăila, este una din cele 20 școli selectate în ediția a II-a Digitaliada.