Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2017-2018


Dragoș Vodă, județul Călărași

Școala Gimnazială nr. 1 Dragoș Vodă

Școala din Dragoș Vodă oferă un mediu dinamic și democratic, care asigură accesul la educație, oferind șanse egale de dezvoltare personală fiecărui elev, prin dobândirea de competențe cheie.

Școala Gimnazială nr. 1 Dragoș Vodă

FOTO: Laboratorul digital de la Dragoș Vodă


Acest lucru permite inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții.

Despre localitate

Dragoș Vodă, cunoscut la început sub numele de Satul Nou, a fost înființat în anul 1896, dar a fost aprobat abia aprilie 1891. În primele luni ale anului 1883 tabelele cu numele țăranilor ce urmau să fie împroprietăriți în satele Ceacu, Podul Lupii, Vlad Tepeș și Dragoș-Vodă iau drumul spre București la Ministerul Agriculturii, Domeniilor, Comerțului și Industriilor. Cei 474 de țărani ce urmau să fie împroprietăriți și să formeze satul Dragoș Vodă primesc acordul Ministerului în ziua de 3 aprilie 1891. A trebuit să treacă aproape 6 ani până când oamenii să intre în posesia pământurilor, iar comuna Dragoș Vodă să ia ființă.

Despre școală

În anul 1903 s-a obținut înființarea școlii, iar în anul 1910 s-a construit primul local de școală format dintr-o sală de clasă, un hol la intrare și o cancelarie. Între 1932-1934 s-a construit primul local de primărie pe locul unde, în prezent, se află clădirea cea mare a școlii generale.

Școala Gimnazială Dragoș-Vodă, Călărași în imagini

Directorul școlii: Un om muncitor, preocupat să obțină rezultate palpabile. „Am capacitatea de a găsi soluții și de a mă adapta diverselor situații de muncă și fac tot ce îmi stă în putință ca să ofer servicii de calitate copiilor la clasă. Toate acestea reprezintă avantaje ale pregătirii mele profesionale și ale experienței acumulate pentru a îndeplini sarcinile și scopurile organizației, cât și pentru dezvoltarea carierei mele”, declară Lucian Trică, directorul Școlii Dragoș Vodă, Călărași. 

Despre Digitaliada

Ținând cont că trăim în secolul culturii digitale, iar una dintre preocupările profesorilor este adaptarea continuă la noile tendințe în ceea ce privește metodele de predare moderne, integrarea sistemelor digitale moderne în procesul educațional este imperios necesară pentru eficientizarea activității instuctiv-educative. Acesta este principalul motiv pentru care profesorii de la Dragoș Vodă au ales să se înscrie în competiția pentru Digitaliada.

„Prin implementarea acestui proiect, al cărui obiectiv general îl constituie promovarea educației digitale, îmi doresc ca la nivelul disciplinei matematică să se producă o creștere a rolului activ al elevului în procesul de predare-învățare-evaluare, stimularea interesului pentru nou, stimularea memoriei vizuale, toate acestea permițând aprecierea obiectivă a rezultatelor și progreselor obținute de către elevi, vizualizarea greșelilor, atât pentru elevi, cât și pentru mine ca profesor”, susține proful de mate, Victor Irinel Pișcu.

Profesorii de matematică și T.I.C.

Implicarea activă a dascălilor în realizarea cu succes a activităților didactice a condus la dezvoltarea unor competențe precum: comunicarea și relaționarea. Aceste concluzii simple au fost definitorii pentru profesorii de la Dragoș Vodă. „În calitate de profesor, desfășor cu clasele de învățământ gimnazial opționalul la nivelul ariei curriculare Tehnologii, denumit ,„Prietenul meu, calculatorul”, care are ca scop dezvoltarea competențelor digitale, matematice și a competențelor de bază în științe și tehnologie. Mi-am dat seama că atunci când folosim urma de tehnologie de care dispunem sau când vin la clasă cu suport digital auxiliar, elevii sunt mai atrași de oră, sunt mai atenți și nu mai trag chiulul”, susține Lucian Trică, director, dar și profesor de TIC.

Victor Irinel Pișcu, proful de mate, adaugă: „Din punctul meu de vedere, matematica reprezintă una dintre disciplinele avantajate de utilizarea mijloacelor digitale, impactul folosirii acestor resurse la ora de matematică fiind, în mod evident, unul pozitiv pe multiple planuri. Calculatorul, tableta, videoproiectorul, soft-urile educaționale, sunt principalele mijloace digitale care produc schimbări importante în ceea ce privește eficiența desfășurării orelor, pe baza cărora elevii noștri interacționează foarte bine în activitățile de predare-învățare, colaborând în permanență cu profesorul”.

Galerie video interviuri: Școala Gimnazială Nr. 1 Dragoș Vodă


Date de contact

Școala Gimnazială nr. 1 Dragoș Vodă, județul Călărași
E-mail: scoaladragosvoda[at]yahoo[dot]com
Telefon: +40242345713
Director: Lucian Trică

***

Școala Gimnazială nr. 1 Dragoș Vodă, județul Călărași, este una din cele 20 școli selectate în ediția a II-a Digitaliada.