Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2017-2018


Ștefești, județul Prahova

Școala Gimnazială Ștefești

Școala Gimnazială Ștefești este o școală cu o modestie aparte, care vine din acel respect pentru carte și care nu uită scopul bine definit: creșterea continuă a performanței școlare și crearea unui mediu educațional atractiv și eficient pentru elevi.

Școala Gimnazială Ștefești

FOTO: Școala din Ștefești


Pentru un orășean venit în vizită, școala din Ștefești poate să fie acea școală din „Amintirile” lui Creangă. O școală primitoare, caldă, unde profesorii și-au dat seama că doar investind în viitor pot crea unul pentru copiii comunității.

Despre localitate

Comuna Ștefești se află situată în partea de nord a județului Prahova pe valea pârâului Varbilau, la o distanță de 45 km de orașul Ploiești. Istoricul comunei nu este prea cunoscut, unele atestări susținând că așezarea ar fi luat ființă între 1513-1520, în vremea când Neagoe Basarab a scris vestitele sale învățături către fiul sau Teodosie. Într-un alt document, datat în secolul al XVII-lea, Ștefeștii sunt consemnați în „memoriile” generalului Bauer (1788). Mai spre sfârșitul secolului, la 5 februarie 1799, apare o foaie de zestre care cuprindea, în afară de nenumărate bunuri și terenuri și „22 stânjeni moșie, în hotarul Ștefeștilor”.


Despre școală

Școala Gimnazială este situată în centrul comunei Ștefesti  și a fost  înființată în anul 1890 sub autoritatea Ministerului Cultelor si Instrucțiunii Publice, cu scopul de a instrui copiii populației din comună. În 1934 clădirea era formată din două săli mari de clasă și o mică bibliotecă. 30 de ani mai târziu, clădirea a fost completată cu o aripă nouă, formată din trei săli de clasă, o cancelarie și două săli pentru material didactic. În anul 2006 s-a definitivat construcția de astăzi cu o aripă nouă care include o cancelarie, un cabinet de informatică și o bibliotecă cu peste 3.000 de volume.

Școala Gimnazială Ștefești, județul Prahova

Directorul școlii: O persoană care și-a pus viața în slujba educației, dornică să învețe ceva nou pentru a putea, ulterior, să aducă noutate la clasă. „Sunt un director și profesor de matematică cu experiență, dedicat vieții școlare, dornic de autodepășire, deschis la provocări”, se descrie doamna Marioara Cristina Rînjea.

Despre Digitaliada

În cadrul procesului educațional desfășurat în școala din Ștefești, calitatea educației oferite reprezintă preocuparea de bază a cadrelor didactice. Calitatea reprezintă totalitatea valorilor pe care o școală le promovează cu prioritate și depinde de beneficiul direct adus elevilor. Prin urmare, școala a fost nevoită să identifice cerințele prezente și viitoare ale elevilor și să găsească moduri actuale de a le răspunde. Mai mult decât atât, scopurile strategice ale școlii țin de creșterea performanței școlare, formarea continuă a cadrelor didactice și dezvoltarea de proiecte/ parteneriate educaționale pentru orientarea școlară și profesională a elevilor.

Proiectul Digitaliada a răspuns priorităților strategice ale școlii și atrage după sine creșterea calității procesului instructiv-educativ, prin formarea cadrelor didactice, îmbunatățirea performanței școlare a elevilor prin folosirea tehnologiei și dotarea școlii cu materiale didactice digitale, echipamente electronice și lT. 

Profesorii de matematică și T.I.C.

Pentru profesorii de matematică și TIC de la Școala Gimnazială din Ștefești educația digitală reprezintă viitorul. Într-o școală preocupată permanent de evoluția personală și profesională a elevilor, este normal ca educația digitală să fie considerată o evoluție firească a învățământului.

 „Am decis să ne înscriem la Digitaliada pentru că principalele probleme cu care se confruntă școala noastră țin de dotarea cu echipamente digitale suficiente pentru elevi și cadre didactice. Simțim lipsa materialelor didactice digitale, a soft-urilor educaționale pentru lucrul cu elevii, dar și carențe în formarea cadrelor didactice în ceea ce privește domeniul informatic”, ne povestește doamna Marioara Cristina Rînjea, profesor de matematică, dar și directorul școlii.

În acest context, participarea la proiectul Digitaliada este o oportunitate pentru toți: cadre didactice, elevi și părinți. „Participarea mea la acest proiect, ca profesor de matematică, de această dată, se va reflecta în creșterea calității procesului educațional prin utilizarea lecțiilor interactive folosind resursele digitale disponibile”, încheie doamna Rînjea.

Profesorul de TIC, domnul Aurel George Moraru este conștient că „formula aplicații informatice plus un profesor bun, rezultă lecții mai atractive. De asemenea, educația trebuie să țină pasul cu societatea în care trăim, o societate tot mai mult digitalizată”, susține proful de info.

Galerie video interviuri: Școala Gimnazială Ștefești


Date de contact

Școala Gimnazială Ștefești, localitatea Ștefești, județul Prahova
Pagină web: scoalastefesti.wordpress.com
E-mail: scoalastefesti[at]yahoo[dot]com
Telefon: +40244243234
Director: Marioara Cristina Rînjea

***

Școala Gimnazială Ștefești, județul Prahova, este una din cele 20 școli selectate în ediția a II-a Digitaliada.