Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Ocnele Mari, județul Vâlcea

Școala Gimnazială „Costea Marinoiu”, Ocnele Mari

Școala își dorește să profite de orice oportunitate care i se oferă, de creștere a gradului de adaptabilitate, de competență personală și profesională, de reziliență, în vederea dezvoltării durabile, atât pentru corpul profesoral, cât și pentru elevi

Școala Gimnazială „Costea Marinoiu”, Ocnele Mari

FOTO: Școala Gimnazială „Costea Marinoiu”, Ocnele Mari


 În contextul social în transformare, continuă și rapidă, realitate cu care școala trebuie să țină pasul, pe principiul pregătirii elevilor pentru viitor, Școala  Gimnazială „Costea Marinoiu” din Ocnele Mari, își dorește să profite de orice oportunitate care i se oferă, de creștere a gradului de adaptabilitate, de competență personală și profesională, de reziliență, în vederea dezvoltării durabile, atât pentru corpul profesoral, cât și pentru elevi și părinții lor.

Viziunea scolii – Calitate și competență pentru elevii noștri – reprezintă promovarea unui învățământ deschis și flexibil, asigurarea unei bune comunicări strategice intrainstituționale și interinstituționale și crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice și elevi, prin aplicarea corectă a politicilor educaționale elaborate de minister, în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului educațional, astfel încât să dea sens încrederii și aspirațiilor sale, atât pe plan personal, cât și profesional, prin intervenții educaționale generatoare de cetățeni activi și productivi, apți să se integreze cu succes în viața comunității și pe piața forței de muncă.

Despre școală:

Gimnazială „Costea Marinoiu” Ocnele Mari este o unitate de învățământ situată în centrul localității, cu structuri în zonele cu populație concentrată, funcționând din anul 1967 când s-a dat în folosință un nou local de școală, existând învățământ organizat încă din anul 1835 (în tinda bisericilor sau în case particulare), iar din 1860, învățământ de stat.

Despre oraș:

Orașul Ocnele Mari este așezat în partea central-sudică a României, în zona Subcarpaților Vâlcii, de-a lungul văii Pârâului Sărat. Are o populație de 3.309 locuitori. Localitatea este atestată printr-un document redactat între anii 1408 și 1418, semnat de Mircea cel Bătrân, în care așezarea este numită târg. De asemenea, numeroase hrisoave, consemnează numele târgului numit de obicei Ocna Mare.

În prezent este o zona cu potențial economic si turistic foarte mare, dar care înregistrează și probleme curente sociale, afectând veniturile beneficiarilor secundari ai educației, mai ales in contextul pandemic actual.

Numele școlii este dat de cel al „Bătrânului librar”, profesorul Costea Marinoiu, care a fost, încă din tinerețe, „starostele” librăriilor vâlcene, un librar de elită, pentru că era dublat de omul de cultură. A doua dimensiune a personalității sale o constituie folcloristul, cercetătorul tradițiilor și valorilor culturii populare, fiind cetățean prin adopție al orașului Ocnele Mari, spre sfârșitul vieții.

Despre Digitaliada:

Școala Gimnazială Costea Marinoiu își dorește să asigure fiecărui elev o educație de calitate în spirit european și național și o instruire adecvată nevoilor personale, dezvoltând totodată capacitățile de adaptare și orientare pentru a-și găsi locul potrivit într-o societate aflată într-un proces continuu de schimbare. Elevii vor obține performanțe în cadrul comunității, având dezvoltat simțul responsabilității, al toleranței, al spiritului de echipă indiferent de mediul de proveniență.

Vedem școala ca actor principal în educarea formală, continuă și permanentă, cu rezultate vizibile în perspectiva a 10-15 ani, ca pion important în educarea și dezvoltarea comunității. Individual, fiecare persoană, organism își găsește pârghiile să se adapteze la contextul social local, dar școala îi oferă elevului, posibilitatea de a dobândi instrumente personale, utile în a face față, a performa și a-și găsi rostul în comunitate. Vrem să formăm copiilor noștri, toate competențele solicitate la nivel formal prin documentele de politică educațională națională, dar, mai mult, vrem să le mărim șansele de reușită prin programe concrete, concentrate de formare, de educare, axate pe competențe digitale - Adriana Trușcă, director.

Contact:

Website: scoala.ocne.ro

Grup Facebook - Școala Gimnazială „Costea Marinoiu”, Ocnele Mari